PODNIKATELé A UMěLCI žáDAJí V PROGRAMU COVID KULTURA II 517 MIL.

© Michal Zelinka / INCORP images ministerstvo průmyslu Dříve MPO uvádělo, že žádat o podporu je možné do konce roku. Na webu MPO nyní doplnilo, že o jednorázovou podporu pro OSVČ mohou požádat také umělci nebo umělecko-technické profese, kteří na území ČR mají pouze přechodný pobyt a jde o podnikatele EU. "U těchto podnikatelů dojde k začlenění do program...