ČTYřI Z PěTI LIDí SI MYSLí, žE BY LéKAřI MěLI MíT ON-LINE REZERVAčNí SYSTéM PRO OBJEDNáVáNí

© Pixabay Ordinace Necelá pětina pacientů ale nechce telemedicínu v budoucnu používat kvůli obavám či znalostním a technickým bariérám. Vyplývá to z výzkumu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK), který dnes novinářům prezentovala hlavní autorka Jolana Kopsa Těšinová. "Pozitivním zjištěním tohoto výzkumu je, že 82 procent pacientů angažovaný...

Source: