LABORATORNí VýSLEDKY PRO LéKAřE A PACIENTY V ČESKU DNES OBSTARáVá SELMA

© CHIP.cz Co se vlastně se vzorkem děje, vás samozřejmě moc nezajímá. Pojďme se přesto podívat, jak takový z vnějšího pohledu jednoduchý proces ve skutečnosti probíhá, a jaké systémy ho vlastně řídí. Rychlá a přesná diagnostika k dnešní zdravotní péči nezbytně patří. Lékaři potřebují pro efektivní léčbu pacienta včas znát přesné výsle...

Source: