POřADATELé ČESKéHO SLAVíKA 21 ZřEJMě MěLI KLIKU. CO CHTěL ŘEZNíK UDěLAT, KDYBY NEDOSTAL 100 TISíC?

© Poskytovatel: EVROPA 2 Pořadatelé Českého slavíka 21 zřejmě měli kliku. Co chtěl Řezník udělat, kdyby nedostal 100 tisíc? Rapper Řezník sice vyhrál první místo v kategorii Hip Hop a Rap, ovšem vyzvednutí slavíka spíš využil ke své malé „pomstě“. Jelikož mu totiž soutěž v roce 2013 upřela hlavní výhru v kategorii Hvězda internetu a rapper tehdy ...

Source: