ROCKEFELLEROVO CENTRUM POSTAVILO VáNOčNí STROM: SOCIáLNí SíTě ZAPLAVILI POSMěšNé KOMENTářE

© Poskytovatel: EVROPA 2 Rockefellerovo centrum postavilo vánoční strom: sociální sítě zaplavili posměšné komentáře Pamatujete na slavnou scénu z fenomenálního filmu Sám doma: Ztracen v New Yorku, kdy se malý Kevin snaží dostat k největšímu a nejznámějšímu vánočnímu stromu? Vánoční strom v Rockefellerově centru je dlouhá léta považován za ikonu váno...