V 82 LETECH ZEMřEL VěDEC A BýVALý POLITIK FRANTIšEK REICHEL

© pametnaroda.cz František Reichel Svatořečení české přemyslovské princezny, řeholnice a významné osobnosti společenského života v roce 1989 bylo spojeno s převratnými změnami konce roku 1989. Během svatořečení v Římě připomněl kněz Tomáš Halík dávnou pověst, která říkala, že "až bude svatá Anežka svatořečena, bude v Čechách konečně dobře". S...