Z PřETížENýCH BRNěNSKýCH NEMOCNIC SE VE čTVRTEK PřESUNE 19 PACIENTů DO PRAHY

© Mikuláš Křepelka / INCORP images Lékaři a sestry pečují o pacienty s koronavirem Krajský koordinátor intenzivní péče v Jihomoravském kraji Vladimír Šrámek dnes řekl, že budou převezeni čtyři pacienti na umělé plicní ventilaci a 15 dalších nemocných s covidem-19. Brněnská zdravotnická zařízení tak získají alespoň nějaká volná lůžka a budou moci v...

Source: