ČEšTí řEDITELé šKOL MEZI NEJVYTížENěJšíMI V EVROPě. „ADMINISTRATIVNí INFERNO“ Už ALE NěKTEří PROLOMILI

© Poskytovatel: Hlidacipes.org Co do zodpovědnosti a objemu povinností mají čeští ředitelé škol ve srovnání s evropskými kolegy maximálně náročnou práci. Administrativa jim však výrazně ubírá čas na samotné učení, nemluvě o vlastním rozvoji či vedení učitelských kolegů. I v Česku se však najdou školy, které úspěšně vykročily jinou cestou. „V...

Source: