MARKéTA PEKAROVá ADAMOVá: ROZHODNě NECHCEME ZVYšOVAT DANě, TO JSME JEDNOZNAčNě SLíBILI

© Poskytovatel: Frekvence 1 Neočkovaní se budou moci prokázat PCR testem Vláda jedná o zavedení nouzového stavu, zpřísnila opatření, testuje ve školách, v práci... "Nevíme, jestli nouzový stav vláda nakonec vůbec projedná a schválí, protože s nim spousta ministrů nesouhlasí. To bych nechala zatím stranou. Co se ale týče jednotlivých opatření, tam se jde po...

Source: