NEJDRAžší ZAříZENí NA ZEMI V SOBě UZAVřE MALé SLUNCE. ITER STOJí STEJNě JAKO OLYMPIáDA, říKá čESKý FYZIK PáNEK

© Lukáš Kňazovický, EuroZprávy.cz Radomír Pánek (Ústav fyziky plazmatu AV ČR) Radomír Pánek je ředitelem Ústavu plazmatu Akademie věd ČR. V únoru tohoto roku se stal jedním ze dvou místopředsedů správní rady Evropského společného podniku Fusion for Energy. Organizace se sídlem v Barceloně zajišťuje evropskou část Mezinárodního termonukleárního experime...