VELMI SMUTNý POHLED NA NEJPOUžíVANěJší HESLA SVěTA. V ČESKU MáME RáDI TřEBA SLOVíčKA MARTIN A HESLO

Správce hesel NordPass publikoval seznam 200 nejpoužívanějších hesel roku 2020. Jako zdroj posloužily různé zveřejněné úniky za poslední roky, které dohromady... © Poskytovatel: Zive.cz Správce hesel NordPass publikoval seznam 200 nejpoužívanějších hesel roku 2020. Jako zdroj posloužily různé zveřejněné úniky za poslední roky, které dohromady čítají 276...

Source: