ZDRAVOTNICKý HACKATHON V IKEMU VYHRáLO ZAříZENí PRO AUTOMATICKé MěřENí VýDEJE MOčI

Od pátku do neděle 21. listopadu probíhala v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) European Health Hackathon 2021. Online i na místě... © Poskytovatel: Zive.cz Od pátku do neděle 21. listopadu probíhala v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) European Health Hackathon 2021. Online i na místě se do ní zapojilo bezmála...

Source: