CHYBA V INSTALáTORU UMOžňUJE ZISK ZVýšENýCH OPRáVNěNí, VARUJE CISCO. TýKá SE WINDOWS 10 I 11

Bezpečnostní oddělení společnosti Cisco publikovalo informaci o „zero day“ zranitelnosti nalezené v instalační službě systému Windows (Windows Installer).... © Poskytovatel: Zive.cz Bezpečnostní oddělení společnosti Cisco publikovalo informaci o „zero day“ zranitelnosti nalezené v instalační službě systému Windows (Windows Installer). Chyba byla odhalena ...

Source: