TWITTER ZAKAZUJE SDíLENí SNíMKů SOUKROMýCH OSOB BEZ JEJICH SOUHLASU

© Pixabay Twitter "Počínaje dneškem nebudeme povolovat sdílení soukromých médií, jako jsou obrázky nebo videa soukromých jednotlivců, bez jejich svolení," oznámila sociální síť. "Lidé by měli mít možnost rozhodnout, zda určitá fotka je či není veřejně sdílená," vysvětlovala v twitterovém příspěvku. Twitter svým novým rozhodnutím rozšířil o dalš...

Source: